Transformatief leiderschap

Goede leiders leggen hun medewerkers niets op.
Ze zorgen dat hun medewerkers het zichzelf opleggen.

Nelson Mandela

 

Transformatief leiderschap gaat over leiderschap gericht op het sturen en begeleiden van de transformatie van mensen. Hiermee wordt bedoelt het komen tot een blijvende gedragsverandering van binnenuit, vanuit je werkelijke echte mens zijn zelf. Als leider ben je hierbij in staat je eigen transformatie in te zetten als voorbeeld voor anderen.  

In organisaties wordt transformatie veelal ingegeven door een transitie, een beweging op het gebied van de inrichting van de organisatie c.q. de samenwerking binnen en buiten organisaties. Dat vraagt om ander gedrag en handelen van mensen. Deze eisen die van buitenaf, door de organisatie, worden opgelegd hebben alleen een blijvend, duurzaam, effect als deze van binnenuit verankert zijn door de hierboven genoemde transformatie.

Inhoud

De zevendaagse training ‘transformatief leiderschap’ is er op gericht om als leider je eigen transformatie aan te gaan en dit als voorbeeld, als fundament, in te zetten bij het sturen en begeleiden van de transformatie van anderen. De training is gebaseerd op het ‘emovement  transformatiemodel’. Het geeft vanuit vier invalshoeken aan hoe de transformatie van gedrag van binnenuit gestalte te geven.  

 1. Betrokken raken:
  Weet wat jou raakt, wat jij waardevol en belangrijk vindt. Dit vanuit een innerlijk weten en voelen, vanuit jou echte, authentieke zelf. Van hieruit de stap zetten naar het betrokken raken bij de ander, begaan zijn met de ander.
 2. Verbonden zijn:
  Vanuit je echte, authentieke zelf contact maken tussen je hoofd, hart, buik en handen. Dit door naar jezelf te luisteren en op jezelf te vertrouwen. Van hieruit de stap zetten naar het contact maken met de ander en het vertrouwen te voelen, te geven, iets voor de ander te doen, vanuit empathie.
 3. Kwetsbaar uiten:
  Vanuit (zelf) vertrouwen zie je jouw gevoelens, jouw behoeften en verlangens onder ogen. Je trotseert je gevoelens van schaamte, schuld en accepteert je ‘niet compleet zijn, je onzekerheden’. Je voelt je veilig om deze kwetsbaarheid te uiten, je echt zelf te laten zien: maskers, harnassen en schilden af(je ego). Je wijst hiermee anderen naar de krachtige betekenis van kwetsbaarheid.
 4. Ondernemend doen:
  Je gaat aan de slag met ander gedrag, met anders handelen. Je neemt initiatieven, ziet kansen en loopt risico’s. Je neemt je verantwoordelijkheid en leert door  te doen en te ervaren. Je bent trouw aan jezelf en voelt de dankbaarheid voor je transformatie proces en hebt compassie(medeleven niet medelijden) voor anderen.

Resultaat

Aan het einde van de training (deel 1, 2 sessies) ben je je bewust van de betekenis van transformatief leiderschap(TL) en ziet het belang van TL in relatie tot de beweging en transitie die jij en jouw organisatie doorgaan. Je hebt inzicht gekregen in je eigen transformatie en bent je bewust van wat er nodig is om zelf tot een blijvende gedrags- en handelingsverandering te komen. Je hebt tijdens de training hiermee geoefend en de effecten bij jezelf en anderen waargenomen. Na het tweede deel (1 sessie) van de training (dag 6 en 7) ben je in staat om te sturen en begeleiden op het transformatieproces van anderen. Je hebt meer handelingsperspectieven en gedragsvormen om effectief op de transformatie te sturen. Je bent er op gericht dat anderen zelf, vanuit hun eigen innerlijke in beweging komen, hun eigen proces oppakken. Je bent in staat dit proces te begeleiden.

Door het vele oefenen in de grote groep en in subgroepen, maak je kennis met de beïnvloedingspsychologie, waardoor je in staat bent aan te sluiten bij de behoeften van de ander. De persoonlijke aandacht is groot. De leermethode is indringend waardoor deze gedragstraining een zeer hoog rendement heeft. Je werkt in deze training voor jezelf en met jezelf, voor anderen en met anderen.

Opzet

Het eerste deel van het traject bestaat uit 2 sessie en staat in het teken van jouw persoonlijke transformatie. Het tweede gedeelte bestaat uit 1 sessie en staat in het teken van sturen en begeleiden van de transformatie van de ander(en). Sessie 1 start met drie dagen aaneengesloten met twee overnachtingen. Hier starten we om 13.00 uur en eindigen we de derde dag om 13.00 uur. Sessie 2 volgt binnen één maand met twee dagen aaneengesloten met één overnachting. Hier starten we om 10.00 uur en eindigen we de tweede dag om 16.00 uur. Het tweede gedeelte vindt binnen enkele maanden plaats en bestaat per deel uit twee dagen aaneengesloten met één overnachting. Ook hier starten we om 10.00 uur en eindigen we de tweede dag om 16.00 uur. Het team bestaat uit minimaal 4 en maximaal 8 deelnemers. Data en locatie worden in overleg vastgesteld.

Er is  veel aandacht voor (onderlinge) interactie, praktijksituaties, gericht oefenen en ruimte voor persoonlijke vraagstukken en ontwikkeling. Dit begint al met de mogelijkheid tot een intakegesprek voorafgaande aan de training. Dit kan telefonisch of op onze locatie. Iedere deelnemer heeft verder na afloop van de training recht op een advies uur waarin de persoonlijke ontwikkeling centraal staat. Voorafgaande aan de training vullen de deelnemers de Slow Insights Survey in. Deze survey met 100 stellingen geeft inzicht in persoonlijke ontwikkel-belemmer-koester- en uitgangspunten. Door de  360gr feedback geeft de survey inzicht in het beeld dat anderen over deze punten hebben..

De training wordt begeleid door twee vaste trainers: Hans Heijnen en of Christianne Nagel en of Rijk Jurg en of Corinne Vermeulen. Het is mogelijk dat er deels gewerkt wordt met een co-trainer en of een trainings acteur.