TIJD VOOR EEN ANDERE REIS!

BOEK NU - Deze wintercourse, waarin de reis naar de diepere ‘lagen’ van jezelf en weer terug, centraal staat.

De wintercourse Reflexen en reflecties is bedoeld voor bestuurders, directeuren en ondernemers die deze winterperiode willen werken aan hun persoonlijke – en professionele ontwikkeling. 

Het centrale thema tijdens het eerste gedeelte is het (h)erkennen onbewuste eigen reflexen en de gevolgen bij de ander(en). De rake inzichten die dit oplevert vormen de basis om bewuster te handelen. 

Het centrale thema tijdens het tweede gedeelte is vanuit je oorsprong reflecteren op je eigen gedrag en handelen. De diepere inzichten die dit oplevert vormen de basis om bewuster te zijn.

 

Begeleiders van de wintercourse

Drs. Hans Heijnen, partner de Haas Trainingen
Ir. Rijk Jurg, partner de Haas trainingen

 

Gastbegeleiders individuele sessies

Barbara van Arkel, eigenaar Boswijk Instituut
Christianne Nagel,  partner de Haas trainingen en therapeut Boswijk Instituut