Over De Haas

Wie zijn we?

De Haas trainingen is per 1-12-2020 is de Haas trainingen over genomen door Slow academie onderdeel van Slow Insights. Het was oorspronkelijk een samenwerkingsverband tussen het Boswijk Instituut en eMovement, die medio 2018 het vlaggenschip van Aaron A de Haas training, de training ‘Beinvloeden en Beinvloed worden' overgenomen. Deze training die al sinds begin jaren negentig succesvol in de markt staat en uiteraard aangepast aan de huidige tijdgeest en leer- en ontwikkelbehoeften vormt de kern van onze trainingsactiviteiten.

Waar staan we voor?

Betrokken
‘Betrokken en verbindend’ wil voor ons zeggen dat we met hart en ziel begaan zijn met het ontwikkel- en leerproces van de deelnemers aan onze trainingen en coaching. Hierbij werken wij vanuit onze intrinsieke waarden: vrijheid, verbondenheid en hartelijkheid. Wij voelen ons verantwoordelijk om vanuit  wie we zijn en waar we voor staan, aan te sluiten en af te stemmen op de leerbehoeften van de groep en van ieder individueel.

Inspirerend
Inspirerend en confronterend zijn betekent voor ons dat we inspireren door de gevoelige snaar te raken en via onze eigen ervaringen, passende verhalen en inzichten te delen. Confronteren gaat over een spiegel voor houden en laten kijken naar ieders eigen weerstanden, patronen, overtuigingen, maskers, etc.. Het gaat over de moed hebben om het ‘onbesprokene ‘ te bespreken. Wij doen dit op een constructieve, opbouwende en aanmoedigende wijze.

Signalerend
Signaleren en reflecteren gaat voor ons over de alertheid, de gewaarwording om signalen van jezelf op te pakken door te (zintuigelijk) te voelen van binnenuit en hierop te reflecteren: Wat betekent dit nu? Wat zegt die over mij? Wat kan ik er aan doen? Dit geldt ook voor het open staan voor van  signalen van buitenaf. Dit kan feedback zijn, non verbale communicatie, etc. Ook hier op te reflecteren betekent eigenaar willen zijn van je eigen leer- en ontwikkelproces. In onze trainingen is veel ruimte ingebouwd om te reflecteren en samen (of individueel) te signaleren.

Hoe gaan we te werk?

Aanpak
Oefenen en ontwikkelen is de kern van onze trainingen. Verdiepen en verbinden is de kern van onze coaching en kennis overdragen en inzichten delen is de kern van onze masterclasses. Uitproberen is onze aanpak om te oefenen in wat je anders wilt gaan doen, zowel in gedrag als je handelen. Uitproberen in een veilige omgeving met mensen die bereid zijn eerlijke feedback te geven en die net als jij weten dat leren met vallen en opstaan gebeurt. Je krijgt concrete handvaten, wordt professioneel begeleid en beslist zelf welke manier van doen het beste bij jou past. Want wij willen en kunnen jou niet veranderen. Wij hechten veel waarde aan authenticiteit. Je leert wel nieuwe manieren, want gedrag kun je veranderen, maar je blijft wie je bent.

Trainers
Alle onze trainers en coaches hebben een psychologische en  of therapeutische en of bedrijfskundige achtergrond. Speciaal voor de trainingen worden mensen ingezet, die professionals zijn in gedragstrainingen en persoonlijke ontwikkeling. Zij hebben jarenlange ervaring met groepen en mensen van diverse pluimage. Dit zelfde geldt voor de coaches die jarenlang ervaring hebben als executive coach en of transpersoonlijk therapeut! De masterclasses worden gegeven door ervaringsdeskundigen die de top van hun vakgebied hebben bereikt!